07.02.2012

3... 2... 1... START!

Kiedy zagłębiam sie pamięcią do przeszłości widzę moje ciotki i mame strojące sie przed lustrem, serfujące w szafie kwieciste sukienki... A ja, w za dużych szpilkach, w koralach i kapeluszu między nimi... Tak, to były poczatki podróży po świecie mody:)
Już jako małe dziewczynki odczuwałyśmy kobiece szaleństwo na punkcie mody, które to początkowo zaszczepiły w nas nasze babki, mamy, ciotki. Podpatrywałyśmy i naśladowałyśmy je, a w efekcie same zaczęłyśmy organizować pokazy w moim domu... W sukienkach i na obcasach naszych mam paradowalysmy na wybiegu. Od zawsze moda była dla nas świetną zabawą, w której jedyną regułą była nieograniczona fantazja z kolorami, kształtami i materiałami. 
Dzisiaj mówią nam, że mamy styl, gust. Słyszymy komplementy na temat naszych strojów. Zastanawiacie się co takiego zakładamy, jakie marki ubrań nosimy? Powiem szczerze, że nie muszą to być drogie ubrania ani markowe, sukces zależy wyłącznie od naszego stylu, który tkwi wewnątrz nas. Moda przemija, trendy zmieniają się, to co pozostaje to nasz dobry smak w kwestii ubioru. Nasza żelazna zasada bycia modną kobietą, to z pewnością nie ślepe podążąnie za trendami mody, a dobieranie strojów tak by komponowały się z naszym ciałem, współgrały z osobowością, zawodem, wiekiem i okolicznościami w naszym życiu.

Ten blog stworzyłyśmy z myślą o Was, miłośniczkach mody takich jak my, by wspólnie bawić się, zarażać frajdą wyszukiwania i kreowania nieprzeciętnych strojów i inspirowania do tworzenia własnych oryginalnych stylów.


When I go into the memories from the past I see my aunts and mom dressing up in front of a mirror, surfing flowery dresses in the closet ... And me between them - wearing way too big heels, necklace of pearls and hat... Yes, it was just the beginning of the fashion journey :)
Even as little girls, we felt like almost every women - fashion craze, which originally have planted in us by mums, grannies, aunts. We have watched and copied them, as a result we started to organize fashion shows in our home... We walked across the home dressed up in our mums clothes and high heels like on the catwalk. Fashion has always been fun for us, where the only rule was boundless imagination with colours, shapes and materials.
Now, people tell us that we have a style, taste. We hear compliments of our costumes. You're wondering what do we dress, what brand of clothes we wear? Frankly speaking, they don't need to be expensive or branded clothes, success depends entirely on our style, which is locate inside us. Fashion fades, trends change, then what remains is our good taste in matters of dress. Our rule is to be a fashionable woman, it is certainly not blindly follow fashion trends, and matching outfits so that compose to our body, harmonized with the personality, profession, age and circumstances in our lives.

We made this blog - fashion lovers like us, to play together, share fun to search and create outstanding outfits and inspiration to create their own original styles.

Goya&Kim


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz