28.02.2012

Exclusive: Neon & Ice Photoshoot Preview


photography: Aginess Kim
model: Kate
stylist: Czarek Głuśniewski


Przedstawiam małą zapowiedź nowej sesji "Neon & Ice", której zdjęcia pojawią się na naszym blogu w ciągu kilku kolejnych dni. Klimat utrzymany jest w stylu fotografii Terry'ego Richardsona, zaś o stylizację naszej modelki Kate zadbał Młody Stylista - Czarek Głuśniewski. Bądźcie czujni :)

I'd like to present a small preview of the new "Neon & Ice" photoshootfrom which the photos will appear on our blog in the next few days. The style of the photos we keeping with TerryRichardson's photography and The Young Stylist (Czarek Głuśniewski) took care of of styling our model Kate. Stay tuned :)

20.02.2012

Plastic on the top!


photo of Kim: Goya, photo of Goya: Kim

Pomysł narodził się zupełnie przypadkiem, kiedy sterta reklamówek jak lawina wylała nam się z szafy na głowy. Próbowałyśmy je szybko uporządkować i nagle nas olśniło. A gdyby uszyć z nich coś, sukienkę czy spódnicę? Tego z pewnością jeszcze nie było. Ostatnio oglądałyśmy oryginalne kreacje zrobione z balonów, ale nikt sie jeszcze chyba nie pokusił uszyć ubrania z plastykowych reklamówek. To do dzieła! Najpierw kształt, potem wycinanie, zszywanie, przymiarki. I tak po dwóch wieczorach powstały dwie bajeczne spódnice. Następnego dnia przyszedł czas by zająć się górą, na którą wybrałyśmy dwa proste białe topy. Kim zaprojektowała grafikę utrzymaną w stylu simplicity. Idea wzorów na koszulkach nie była przypadkowa. W trakcie naszych spotkań Kim szalała przy nowej piosence Beyonce “Love on top”. Stąd powstał taki napis na jej koszulce, a tym samym uwieczniłyśmy love on the top dosłownie:) Mój top spontanicznie wykreował mój syn Olivier walentynką – kotka serduszkowego, którego zrobił w Walentynki w przedszkolu. Położył na moim topie jak brochę i pasowało idealnie. Efekt końcowy oceńcie sami.


The idea was born totally by accident, when a pile of bags like lava poured out of the closet to our head. We tried quickly to tidy them up and suddenly we got revelation. Why do not make something with these bags, dress or skirt? Certainly nobody has done this before yet. Recently we watched the original creations made of balloons, but no one probably still tryied to sew clothes using plastic bags. Lets do it! First, the shape, then cutting, stitching, fitting. And after two nights, two fabulous skirts were created. The next day it was time to take care of tops, we have chosen two simple white ones. Kim designed the graphics in the style of simplicity. The idea of ​​patterns on the shirts wasn't accidental. During our meetings Kim went wild in the sounds of Beyonce's "Love on top". From this the inscription on her shirt was made, and thereby we literally perpetuated love on top :). My top created my son by putting his valentine's card (lovely heart-shaped kitty)on which he made it in kindergarten. It fits really perfect like brooch. Check up below...how it looks:)

handmade tops: Kim | handmade skirts: Goya

07.02.2012

3... 2... 1... START!

Kiedy zagłębiam sie pamięcią do przeszłości widzę moje ciotki i mame strojące sie przed lustrem, serfujące w szafie kwieciste sukienki... A ja, w za dużych szpilkach, w koralach i kapeluszu między nimi... Tak, to były poczatki podróży po świecie mody:)
Już jako małe dziewczynki odczuwałyśmy kobiece szaleństwo na punkcie mody, które to początkowo zaszczepiły w nas nasze babki, mamy, ciotki. Podpatrywałyśmy i naśladowałyśmy je, a w efekcie same zaczęłyśmy organizować pokazy w moim domu... W sukienkach i na obcasach naszych mam paradowalysmy na wybiegu. Od zawsze moda była dla nas świetną zabawą, w której jedyną regułą była nieograniczona fantazja z kolorami, kształtami i materiałami. 
Dzisiaj mówią nam, że mamy styl, gust. Słyszymy komplementy na temat naszych strojów. Zastanawiacie się co takiego zakładamy, jakie marki ubrań nosimy? Powiem szczerze, że nie muszą to być drogie ubrania ani markowe, sukces zależy wyłącznie od naszego stylu, który tkwi wewnątrz nas. Moda przemija, trendy zmieniają się, to co pozostaje to nasz dobry smak w kwestii ubioru. Nasza żelazna zasada bycia modną kobietą, to z pewnością nie ślepe podążąnie za trendami mody, a dobieranie strojów tak by komponowały się z naszym ciałem, współgrały z osobowością, zawodem, wiekiem i okolicznościami w naszym życiu.

Ten blog stworzyłyśmy z myślą o Was, miłośniczkach mody takich jak my, by wspólnie bawić się, zarażać frajdą wyszukiwania i kreowania nieprzeciętnych strojów i inspirowania do tworzenia własnych oryginalnych stylów.


When I go into the memories from the past I see my aunts and mom dressing up in front of a mirror, surfing flowery dresses in the closet ... And me between them - wearing way too big heels, necklace of pearls and hat... Yes, it was just the beginning of the fashion journey :)
Even as little girls, we felt like almost every women - fashion craze, which originally have planted in us by mums, grannies, aunts. We have watched and copied them, as a result we started to organize fashion shows in our home... We walked across the home dressed up in our mums clothes and high heels like on the catwalk. Fashion has always been fun for us, where the only rule was boundless imagination with colours, shapes and materials.
Now, people tell us that we have a style, taste. We hear compliments of our costumes. You're wondering what do we dress, what brand of clothes we wear? Frankly speaking, they don't need to be expensive or branded clothes, success depends entirely on our style, which is locate inside us. Fashion fades, trends change, then what remains is our good taste in matters of dress. Our rule is to be a fashionable woman, it is certainly not blindly follow fashion trends, and matching outfits so that compose to our body, harmonized with the personality, profession, age and circumstances in our lives.

We made this blog - fashion lovers like us, to play together, share fun to search and create outstanding outfits and inspiration to create their own original styles.

Goya&Kim